Vragen en reacties

Hier kunt u enkele vragen en reacties op deze website lezen.
Het zijn ervaringen van personen met vaginisme en hun partners en reacties van lotgenoten en therapeuten.

Forum: Reacties

Hier vindt men vragen en reacties van andere bezoekers en lotgenoten.

Forum: Vragen aan therapeut

Hier vindt men vragen over vaginisme aan Lotte Loones, een ervaren deskundige op het vlak van vaginisme.

Shopping Cart