Wat is vulvodynie?

Vestibulodynie (vulvair vestibulitis syndroom – VVS) is een persistente, pijnlijke overgevoeligheid van de vestibulaire zone van de vulva, welke geprovoceerd wordt door aanraking. Het is een chronische medische conditie die tenminste 3 maanden aanhoudt waarvoor evenwel geen specifieke medisch oorzaak aantoonbaar is. Het wordt gekenmerkt door een erg pijnlijke overgevoeligheid (veelal branderig/prikkend) van het vulvaire weefsel (vulvodynie) waarvan veel vrouwen erg veel last van kunnen ondervinden.

De bronafbeelding bekijken

Deze website wil meer klaarheid scheppen omtrent deze aandoening, omdat het, ondanks het frequente voorkomen, nog altijd weinig gekend is en er vaak geen of verkeerde diagnoses gesteld worden zonder (adequate) therapie waardoor veel vrouwen vaak met het probleem blijven rondlopen en al veel verschillende hulpverleners opgezocht hebben. Hierdoor wordt de aandoening vaak een erg chronificerende problematiek die een zware belasting op het (seksueel-relationele) leven van de patiënt en haar partner kan hebben.

Vulvodynie en vestibulodynie is evenwel heel goed behandelbaar en zit niet – zoals sommige hulpverleners beweren – ‘tussen de oren’ (succesratio 90%, Rapkin et al.). De aanpak vraagt een gedetailleerd onderzoek van de voorgeschiedenis en huidige pathologie van de patiënt en voldoende expertise van de behandelaar, waarbij elk aspect van de etiologie rustig bekeken moet worden en zodoende kan behandeld worden. De behandeling bestaat vaak uit een stappenplan waarbij gestart wordt van minder invasieve tot meer invasieve behandelopties en is dus sterk individueel verschillend.

Gezien de complexiteit van de pathologie vraagt de behandeling dus een multidisciplinaire aanpak (samenwerking arts/gynaecoloog-bekkenbodemtherapeut-seksuoloog) waarbij elke component, naargelang de betreffende patiënt, in meer of minder mate de nodige aandacht vraagt.

Shopping Cart