Voorkomen van vulvodynie

Vulvodynie wordt gedefinieerd als een conditie met een chronisch discomfort of pijn, gepaard gaande met brandende, stekende, irriterende en soms ruwe huid van de vulva.

Deze conditie was eerst weinig bekend, maar tast nu miljoenen vrouwen aan. Het kan evolueren naar een chronische pijnproblematiek, soms geassocieerd met andere chronische comorbide pijncondities.

Haefner stelt dat de prevalentie van vulvodynie rond de 8.3% bedraagt, maar andere wetenschappers geven een hogere prevalentie aan (sommige studies geven tot 16 % aan).

Men vermoed dat deze patiëntenpopulatie te weinig gediagnostiseerd wordt gezien de schrik voor stigmatisering bij de patiënt.

Vroege detectie en een adequate diagnose en behandeling is dus uiterst belangrijk bij vulvodynie zodat deze niet evolueert tot een chronische pijnproblematiek.

Shopping Cart