Behandeling van vulvodynie

Gezien de (seksuele) pijn die ervaren wordt bij vrouwen met vulvodynie en/of vestibulodynie kan bekeken worden vanuit een biopsychosociaal perspectief dient de behandeling ook te vertrekken vanuit een biopsychosociaal uitgangspunt, waarbij er zowel een rol is weggelegd voor de arts/gynaecoloog, bekkenbodemtherapeut en seksuoloog/psycholoog (en in sommige gevallen ook mind/body therapeut).

De behandeling van vulvodynie en vestibulodynie bestaat dus altijd uit verschillende aspecten waarbij het a priori van belang is bij een bekwame arts langs te gaan om alle medische oorzaken van de vulvaire pijn uit te sluiten.

Er is aangetoond dat hoe langer de pathologie aanhoudt hoe groter de psychologisch impact/distress is bij deze patiëntenpopulatie.

Het is dus van belang dat deze patiëntenpopulatie multidisciplinair wordt behandeld – welke hulpverlener de patiënt het eerst contacteert hangt af van het klachtenpatroon van de patiënt op dat moment. Elke discipline kan een voldoende invloed uitoefenen en hierbij het nodige effect hebben in het genezingsproces van de patiënt.

We pleiten in de communicatie eerder voor een ‘graduele opbouw/verwijzing‘ waarbij we starten met minder invasievere behandelingen (bekkenbodemtherapie) om eerst te zien of dit het natuurlijk herstel bij de patiënt kan faciliteren, om daarna over te gaan naar meer invasieve therapieën (medicamenteus, chirurgie) . Deze behandelrationale is de veiligste en efficiëntste gebleken, maar vraagt een groot vertrouwen, overleg, compliance tussen de verschillende disciplines. Rapkin (2018) rapporteert in hun centrum een succespercentage van 90% bij deze graduele behandelaanpak, waarbij er een goed overleg bestaat tussen artsen, kinesitherapeuten en psychotherapeuten/seksuologen en mind/body therapeuten (cognitieve gedragstherapie (CGT).

Vulvodynie: Belang bekkenbodemtherapie

Presentatie 1: “Seksuele pijn: Belang Bekkenbodemtherapie en Seksuologie

Presentatie 2: “Vulvodynie: Bekkenbodemtherapie/fantoomtherapie

Presentatie 3: “Vulvodynie: Bekkenbodemtherapie/fantoomtherapie: Therapie-aanpak

Shopping Cart